നാം ലോകത്തിന് വ്യക്തമായ ശക്തി കൊണ്ട്

നൊഫുഎല് ഐ.എ.എസ് ചൈന അന്താരാഷ്ട്ര വ്യവസായം ന്യായമായ 2018 പങ്കെടുക്കുക

0824150653

ഐ.എ.എസ് എന്ന പ്രൊഫൈൽ

ചീഫ് കീഴിൽ വ്യവസായ ഓട്ടോമേഷൻ ഒരു ട്രേഡ് ഷോ നിലയിൽ ഐ.എ.എസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ സൊലൂഷൻസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രക്രിയ ഓട്ടോമേഷൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഐടി & ഗണിത Microsystems ടെക്നോളജി ഒരു പരിപാടിയിൽ ആണ്. മുൻ സെഷനുകളിൽ വിജയം ഏഷ്യയിൽ ഓട്ടോമേഷൻ വയലിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വാണിജ്യപ്രദർശനങ്ങൾ ഒന്നായി ഷോ ഉറപ്പാക്കുന്നു, ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ വയലിൽ പ്രൊഫഷണലുകളെ വിദഗ്ധരും ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതു ഉണ്ടാക്കേണം.

ഐ.എ.എസ് 2017 എന്ന എക്സിബിഷൻ പ്രദേശത്ത് 56,000㎡ എത്തുന്നത്, 618 പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്നത് ചൈന, ജർമനി, ജപ്പാൻ, കൊറിയ, യു.എസ്.എ, ഇറ്റലി, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഫ്രാൻസ്, ഓസ്ട്രിയ, ബ്രിട്ടൻ, ഇസ്രായേൽ, കാനഡ എന്നിവയുടെ 18 രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും, നിന്നുള്ളവരാണ്. പ്രദർശനത്തിൽ, 65 ഫോറങ്ങളിൽ കോൺഫറ നടന്നത്-ഉം 178.000 പ്രൊഫഷണലുകൾ സന്ദർശിച്ചു.

നൊഫുഎല് പവർ, ഐ.എ.എസ് പങ്കെടുക്കാൻ ആണ് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണ പാനൽ, ഓട്ടോമേഷൻ പരിഹാരം ഉപകരണങ്ങൾ, മോട്ടോർ നിയന്ത്രണ ഭാഗങ്ങളിൽ ബൂത്തിൽ വളരെ പ്രചാരം. 

05    08

ഇമ്ഗ്_൨൦൧൩൦൮൨൧_൧൨൨൮൦൧    02


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-൧൨-൨൦൧൮

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!