យើងបាននាំយកមកនូវអំណាចយ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ពិភពលោក

រមូរភាគ ABB មួយ Contactor

    
    កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!